+46 768 90 20 67 susanne@rosenstroms.se

Står ni inför eller mitt i en utmanande förändring? Här hittar du stöd både till gruppens och verksamhetens utveckling!

För alla människor kommer förändringsprocesser oavsett vi väljer dem eller inte. En av de viktigaste uppgifterna i ledarskapet är att leda processerna som skapar förändring, leder till utveckling eller förbättring. I många förändringsprocesser finns ett motstånd och det väcker många känslor som behöver bemötas. I arbetet med tillitbaserad baserad styrning arbetar vi med konkreta verktyg för att öka tiliten i gruppen och med processverktyg för att arbeta vidare med tilliten på alla nivåer i organisationen.

Förändringsledning är en konst och kräver bra verktyg för att leda en rörelse i förändring framåt och som allt skapande blir det bättre ju mer vi övar. Utöver grundläggande delar i en förändringsprocess är Förändringens fyra rum ett kraftfullt redskap som synliggör våra förhållningssätt till förändring och var processer hakat upp sig.

Förändringens fyra rum

Ett kraftfullt redskap för förändrings- och utvecklingsprocesser, i grupp eller enskilt, som fångar upp verksamhetens behov och den enskilde medarbetarens utmaningar och drivkrafter.

Fyrarummaren, som den ofta kallas, är en praktisk användbar teori. Den har sin grund i vetenskaplig forskning om vad som händer med människor och organisationer i förändring och utveckling, under stress och press liksom under uttråkning.

Både teorin och verktygen kan användas på alla nivåer i en organisation; individuellt, i projektgrupper, i arbetsgrupper och ledningsgrupper eller hela organisationer samt förändringsledning, verksamhetsplaner, konflikthantering, utvärdering och resultatuppföljning mm.

Förändringens fyra rum används av stora och små organisationer över hela världen i både privata och offentliga verksamheter.

Jag har själv använt verktygen och förhållningssättet de senaste 15 åren och sett hur grupper och verksamheter med stöd av dessa utvecklats i positiv riktning. Arbetssättet ger hög delaktighet och stor möjlighet till inflytande och påverkan för alla. Det fångar också upp viktiga förbättringsområde och synliggör var processerna befinner sig. Genom att använda verktygen identifieras problemområden och möjliga utvecklingsvägar synliggörs. Samtidigt skapas ett gemensamt språk för förändringsprocesser.

Jag är certifierad i följande verktyg;
Introduktion fyra rummaren, Organisationsbarometern, Personlig dialektik och from februari 2020 även PS Matris.

1

Introduktionen i förändringens fyra rum

Starta med Introduktionen för att skapa förståelse för teamets olikheter och få ett gemensamt språk i förändring och utvecklingsprocesser.

Tidsåtgång: 4 timmar. Som ett enskilt tillfälle eller som del av planeringsdagar.

2

Organisationsbarometern

Kanske går ni direkt på Organisationsbarometern för att skapa grunden för verksamhetsplanen och teamets utveckling och klimat under året. Klar fördel är att lägga detta som planeringdagar, gärna i början av året för att få stöd till verksamhetsplanering. Eller så väljer ni att förlägga den på hösten för att följa upp årets arbete och lägga grund för nästa års planering. En ommätning inom 9–12 månader rekommenderas för att följa utvecklingen.

Tidsåtgång: 2 dagar (om Introduktionen redan är gjord 1,5 dag).

3

Personlig dialektik med outsidersskalan

Ett verktyg för att underlätta personlig utveckling, öka självförståelse samt öka förståelse och ett aktivt användande av olikheter i gruppen. Utmärkt i ledarutveckling samt vid team och ledningsutveckling.

Tidsåtgång: om Introduktionen redan är gjord – 1 dag, (utan introduktion 1,5 dag).

4

PS Matris

Ett av de mest praktiska instrumenten för att hjälpa dig och din grupp att se hela problembilden och konsekvensen av olika alternativ.

Tidsåtgång: 1 dag.

Välkommen, du har du hittat rätt!

Boka tid för ett möte för att prata om ditt behov av utveckling för ditt ledarskap eller din organisation, så skräddarsyr vi lösningar som matchar vad ni behöver!

Jag är intresserad av följande:

14 + 2 =

Det här formuläret samlar in ditt namn, din e-post och telefonnummer. Jag kommer inte att dela din uppgifter med någon annan. Du kan när som helst begära att få dina uppgifter raderade genom att skicka ett mail till susanne@rosenstroms.se.