+46 768 90 20 67 susanne@rosenstroms.se

Föreläsningar & workshops

Välkommen med din förfrågan, så pratar vi vidare om hur det skulle kunna se ut hos just er!

Föreläsningarna och workshops bygger på mina erfarenheter av ledarskap och arbetsgrupper samt mötet med våra brukare. Med en stark förankrad värdegrund vill jag skapa dialog om de viktigaste frågorna som hur vi bemöter varandra, hur mötet med brukaren ser ut och hur vi behöver öka förståelse om hur våra egna förhållningssätt präglar alla möten i organisationen. En av mina grundutbildningar är vårdlärare, kompetensfrågorna följer mig som en kärnfråga i alla mina uppdrag.

Föreläsningarna kan köpas in hela eller som del av eller som köp av enskilda platser. Väljer man att köpa in hela utbildningen är det en fördel att lägga till workshop för att direkt kunna arbeta med frågorna berörda arbetsgrupper och gentemot de målgrupper som är aktuella.

Jag kommer att uppdatera sidan om vårens datum och orter där enskilda platser kan bokas.

Vår & höst 2020

360 graders människosyn

Föreläsning eller som workshop för att kunna arbeta direkt med frågorna i arbetsgruppen. Vad innebär människosyn, hur märks människosynen organisatoriskt, i grupp och i mötet med brukaren. Vilka verktyg kan vara till hjälp för att kunna lyfta svåra frågor, synliggöra och förbättra.

Målgrupp: chefer och medarbetare inom vård och omsorg samt funktionshinderområdet.

Ett Gott liv = Ett Gott Arbete

Föreläsning eller workshop. Hur vet vi när vi gör ett gott arbete? Hur kan vi enas om det i en arbetsgrupp? Hur kan vi arbeta med en ökad nöjdhet för brukare som också återspeglas i en ökad samsyn och en högre nöjdhet även i arbetsgruppen.

Målgrupp: chefer och medarbetare inom LSS.

Jag är intresserad av följande:

5 + 13 =

Det här formuläret samlar in ditt namn, din e-post och telefonnummer. Jag kommer inte att dela din uppgifter med någon annan. Du kan när som helst begära att få dina uppgifter raderade genom att skicka ett mail till susanne@rosenstroms.se.

Kommande föreläsningar & workshops – Hösten 2020

Brukarinflytande a la 2020

Ett demokrativerktyg för verkligt självbestämmande och inflytande. Idag finns inga verksamheter som inte arbetar med brukarinflytande. Men hur går vi från snack till verkstad? Vad betyder begreppen självbestämmande, inflytande och delaktighet i praktiken? Hur kan de bli begripliga och greppbara för brukaren i vardagen? Vilka utmaningar behöver vi arbeta vidare med? Hur kan vi medvetandegöra och aktivt arbeta med de maktstrukturer som begränsar möjligheterna?

Målgrupp: chefer och medarbetare inom LSS.

Målgruppskunskap för chefer inom LSS

Om konsten att lösa problem med rätt glasögon på näsan. För nya chefer eller chefer som saknar tidigare målgruppskunskap. Ett stöd och verktyg för att nå en ökad trygghet i den nya rollen. Vi går från arbetsmiljöfrågor, teamutveckling, konflikthantering till att förstå och utveckla hur det hänger samman med brukarens behov av stöd och anpassningar.

Målgrupp: nya chefer eller teamledare/platsledare.

Prenumerera på nyhetsbrev, fyll i din e-post