+46 768 90 20 67 susanne@rosenstroms.se

Hur kan jag bidra till din egen utveckling som ledare eller din grupps behov av stöd?

Ledarerfarenhet från kommunal och privat verksamhet

Med mer än 30 års ledarerfarenhet står jag på en bred bas i det värdebaserade ledarskapet och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Jag har arbetat på olika nivåer i offentliga och privata organisationer varav den senare halvan av mitt arbetsliv har inneburit att leda ledare. Jag har aktivt arbetat med mitt eget ledarskap och fördjupat mig i flera längre program (ett år eller längre) samt verktyg och metoder. Jag också drivit ett antal omfattande och komplexa förändringsprocesser och bär med mig både goda exempel och fällor att vara uppmärksam på  i utvecklingsarbete. Som ledarskapskonsult har jag haft förmånen att följa ledningsgrupper över längre tid för arbete med utveckling av det personliga ledarskapet, att stärka tillit och kommunikation i teamet och arbetat med de strategiska frågorna som tar delar till en helhet och med ökad riktning mot gemensamma mål.

Z

Jag kan erbjuda dig ledarutveckling i grupp eller enskilt.

Z

Önskar du mentorstöd eller vill ha stöd för ditt eget arbete med gruppens utveckling?

Z

Behöver du en interimchef eller har ett behov av projektuppdrag med fokus på processledning, implementering och utveckling?

I min verktygslåda finns verktyg som leder både relation & uppgift framåt och uppåt.

Utöver de erfarenheter och kompetenser jag bär med mig är jag certifierad i följande:

Vägen Upp

Det här är ett utvecklingsprogram för dig som vill verklig förändring och vill utvecklas i ditt ledarskap och som  människa. Du förstår att vägen till ett bättre ledarskap går via dig själv tillsammans med andra.

Du har en stark övertygelse och önskar utveckling. Därför söker du det som är viktigt och meningsfullt och vill hitta ett ledarskap som fungerar och håller.

Din relation med mig som coach blir ett starkt stöd i din egen utveckling och verksamhetsutveckling
Programmet är upplagt i åtta moduler och löper över en längre period om minst 8– 12 månader med en grundstruktur som anpassas utifrån ditt nuläge och behov. Du kommer att få tillgång till vår digitala plattform som ger ökad flexibilitet för att arbeta med programmet och feedback från mig som coach i direkt anslutning när du arbetat med modulerna. Processen startas med att  du & jag tillsammans formulerar uppdraget utifrån vad du önskar utveckla eller uppnå och varför.

Teori varvas med reflektion och handling av delmål mellan de olika modulerna. Målen kopplas till ditt och din verksamhets behov av utveckling.

Vägen Upp finns också i en kortare version som kallas ”Medarbetarskap” för till exempel grupp-/teamledare och består av fyra moduler.

Vägen upp – ett längre ledarskapsprogram med fokus på

  • personlig utveckling
  • ledarutveckling
  • verksamhetsutveckling
  • värdegrundsarbete
  • vision
  • mål
  • kommunikation

Upway AB, som är den svenska organisationens namn, är ett uttryck för det som programmet står för. Utveckling är rörelse, en uppåtgående rörelse där vi möter varandra med en positiv kommunikation. Upway blir då också ett förhållningssätt människor emellan. Läs mer på www.vagenupp.se

Förändringens fyra rum

I utvecklingsarbete med enskilda ledare eller ledningsgrupper är de olika verktygen i Förändringens fyra rum ett kraftfullt redskap till stöd för förändrings- och utvecklingsprocesser. Det fångar upp både verksamhetens behov och den enskilde medarbetarens utmaningar och drivkrafter.

Välkommen, du har du hittat rätt!

Boka tid för ett möte för att prata om ditt behov av utveckling för ditt ledarskap eller din organisation, så skräddarsyr vi lösningar som matchar vad ni behöver!

Jag är intresserad av följande:

14 + 12 =

Det här formuläret samlar in ditt namn, din e-post och telefonnummer. Jag kommer inte att dela din uppgifter med någon annan. Du kan när som helst begära att få dina uppgifter raderade genom att skicka ett mail till susanne@rosenstroms.se.